ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ – ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ RENT A CAR. Εφεξής καλούμενος "Εκμισθωτής", ενοικιάζει το όχημα στον Πελάτη υπό την επιφύλαξη όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας. Σε σχέση με την οποία ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί: